Megbízó neve

REKORD Hálózat

Projekt neve

A „REKORD” Regionális foglalkoztatási együttműködés létrehozása és hálózati koordináció kialakítása Nyugat-Dunántúlon c. projekt végrehajtása, majd a REKORD hálózat menedzsment szervezeti feladatainak ellátása

A szerződés kezdése és zárása

2010-től folyamatosan (2014-től a LEED Nonprofit Kft-nk vette át a menedzsment szervezeti feladatokat)

Megvalósulás helyszíne

Nyugat-Dunántúl

Összköltség (Ft)

300 000 000

Elnyert támogatás (amennyiben releváns)

300 000 000

A projekt leírása

Biztosak vagyunk abban, hogy a tisztességesen és eredményesen működő foglalkoztatási paktumok, és más hasonló elveken működő helyi gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési partnerségek hozzá tudnak járulni Magyarország felemelkedéséhez. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (konzorciumvezető), a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ és a BFH Európa Kft. (paktum menedzsment szervezet) által kezdeményezett, 2010. november 4-én létrejött REKORD hálózatban 13 térségi foglalkoztatási paktum és 52 csatlakozó szervezet (munkaügyi szervezet, megyei önkormányzatok, kamarák, pénzügyi szolgáltatók, vállalkozásfejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökség, szakszervezetek stb.) vesz részt. Célunk a partnerségi alapú gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztés meghonosítása, a foglalkoztatási paktumok tartalmi fejlesztése, vállalkozások intenzívebb bevonása a partnerségi munkába. A Nyugat-dunántúli Régió releváns szereplői között létrehozott foglalkoztatáspolitikai együttműködés keretében a régióban feltárt munkaerő-piaci problémák kezelését, közös megoldások keresését a partnerek gazdasági és humánerőforrás fejlesztési elképzeléseinek, erőforrásainak összehangolását és a foglalkoztatást elősegítő programok közös megvalósítását céloztuk meg. Tevékenységünk során regionális befektetés ösztönzést végzünk, munkahelyteremtéseket menedzselünk, Regionális Foglalkoztatási Akadémiát működtetünk. Végezzük a régión belüli, országos és nemzetközi kapcsolati hálózatok menedzsmentjét, tapasztalatcsere programok szervezését, jó példák gyűjtését és terjesztését. Biztosítjuk az információáramlást a helyi paktumok és a regionális paktum partnerszervezetei között, paktum platform portált (http://rekord.westpa.hu/) működtetünk. Ellátjuk a paktumok érdekképviseletét, híd szerepet töltünk be a helyi paktumok és az országos szint között. Elkészítettük a Regionális Foglalkoztatási Stratégiát, ehhez illeszkedő projekteket generálunk és valósítunk meg. Ezeken kívül a paktumok minőségbiztosítása, monitoringja, értékelése, módszertani fejlesztések, foglalkoztatási témájú kutatások, publikációk készítése is a tevékenységi körünkbe tartozik. 2012-ben 6 térségben (Nyugat-Dunántúli Régió, Kőszeg-Felső-répcementi, Vasi Hegyháti, Zalaszentgróti, Keszthelyi és Hévízi, Nagykanizsai kistérségek) a paktum menedzsment szervezetekkel közösen 21 vállalkozás, 4 önkormányzat, 7 civil szervezet partneri bevonásával összesen 147 új munkahely létrehozását készítettük elő. Sikeres TÁMOP 1.4.5. pályázatoknak köszönhetően humán szolgáltatásokat megvalósító felkészítő időszakot követően a 2013-as, 2014-es évben a munkahelyeket hátrányos helyzetű munkavállalók töltik be, és segítik foglalkoztatóikat üzleti céljaik megvalósításában, vagy magasabb szintű közszolgáltatások nyújtásában (6 hónap támogatott időszak, és 6 hónap kötelező továbbfoglalkoztatás). A 6 projektben 300 m Ft támogatás felhasználása történt meg önerő igénybevétel nélkül!