Referenciák

Területfejlesztési szakértői tanácsadás
Komplex projektfejlesztés, pályázatírás
Megvalósíthatósági tanulmányok készítése
Projektmenedzsment szolgáltatás
Oktatás, képzés, tananyagfejlesztés
Lobbizás, kapcsolatépítés, közvetítés, rendezvényszervezés


TERÜLETFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐI TANÁCSADÁS

Őriszentpéter Város Önkormányzata: Államreform Operatív Program - A polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése (ÁROP 1.A. 2.) keretében megvalósuló „Új szervezeti, működési kultúra meghonosítása az Őriszentpéteri Polgármesteri Hivatalban” című, ÁROP-1.A.2/A-2008-0118 azonosító számú projekt szervezetfejlesztési feladatainak ellátása (Hivatali szervezet működésének felülvizsgálata-tanulmány; Szervezeti modell kidolgozása az érintettek képzésnek keretében; Informatikai és technológiai hálózati megoldásokra tanulmány; Vezetői ellenőrzés és teljesítményértékelés; Költségvetés hatékony készítéséhez tanácsadás; Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetéséhez módosított szabályzat – tanácsadás; Képzések lefolytatása: Projektszemlélet bevezetése – képzés, Ügyfélszolgálati képzés, Közbeszerzés – képzés)

Halászi Község Önkormányzata: ÁROP 1.A.2 - A polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése keretében megvalósuló „Innovatív körjegyzőség - Halászi Község Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése” című, ÁROP-1.A.2/A-2008-0167 azonosító számú projekt szervezetfejlesztési feladatainak ellátása (Hivatali szervezet – intézmények működésének felülvizsgálata-tanulmány; Projektszemlélet bevezetése - képzés; Ügyfélszolgálati képzés; Környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése)

Vasvár Város Önkormányzata: Államreform Operatív Program - A polgármesteri hivatalok szervezet fejlesztése (ÁROP 1.A. 2.) című kiírás keretében megvalósuló „Ügyfélközpontú szervezetfejlesztés Vasvár Város Polgármesteri Hivatalában” című, ÁROP-1.A.2/A-2008-0108 számú projekt Szervezetfejlesztési feladat ellátása Vasvár Város Polgármesteri Hivatalában (Költségvetés hatékony készítéséhez szaktanácsadás nyújtása; Vezetői ellenőrzés és teljesítményértékelés; Összehasonlító tanulmány elkészítése; Képzések lefolytatása: szervezetfejlesztési képzés, hivatal és intézmények közötti együttműködés fejlesztése, ügyfélszolgálati képzés, projektszemlélet bevezetése)

Savaria Térségi Integrált Szakképző Központ Kht.: "A Savaria TISZK partnerségi kapcsolatainak értékelése, összegzése, továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazása a fenntarthatóság érdekében.

Som Község Önkormányzata: „Som Község szennyvízelvezetésének- és kezelésének megoldása” című, DDOP-5.1.4-2008-0039 azonosító számú projekt fenntarthatósági tervének elkészítését

Vése Község Önkormányzata: „Vése és Nemesdéd Községek szennyvízelvezetése és kezelése” című, DDOP-5.1.4-2008-0040 azonosító számú projekt fenntarthatósági tervének elkészítése

Kurd Község Önkormányzata: „Kurd Községek szennyvízelvezetése és tisztítása” című, DDOP-5.1.4-2008-0038 azonosító számú projekt fenntarthatósági tervének elkészítése

Ságvár Község Önkormányzata: „Ságvár Község szennyvízelvezetésének- és kezelésének megoldása” című, DDOP-5.1.4-2008-0034 azonosító számú projekt fenntarthatósági tervének elkészítése

Anima Társadalmi és Kulturális Egyesület: Megújuló energián alapuló komplex közműmodellek kialakítása dél-zalai aprófalvak számára.

Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ: A "Humán-Tár-Ház - a felnőttképzés hozzáférésének javítása Vas megyében" c. HEFOP 3.5.4 projekt keretében a képzések hatékonyságának résztvevői értékelése feladatok elvégzése.

Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ: A "Foglalkoztatási paktum létrehozása a Hegyháti kistérségben" c. projek keretében a Vasi Hegyhát kistérség foglalkoztatási stratégiáját megalapozó igényfeltárás koordinálása, releváns külföldi példák elemzéséhez kapcsolódó fordítási tevékenység, a kistérségi foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó operatív programok elkészítése, minőségbiztosítás.

Hegypásztor Kör: A "Foglalkoztatási paktum létrehozása a Hegyháti kistérségben" c. projekt keretében a foglalkoztatási stratégia nyilvánosságának biztosítása, közreműködés a Kistérségi Foglalkoztatási Stratégia kidolgozásában, projektek és pályázatok kidolgozása.

Körmend és Kistérsége Önkormányzati, Területfejlesztési Társulás: Az Ausztria-Magyarország INTERREG IIIA Program keretében megvalósuló "Körmend-Güssing mikrorégió közlekedéshálózatának fejlesztése" c. projekt értékelési feladatainak ellátása.

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.: A Foglalkoztatási Rehabilitációs Szolgálat Fejlesztési Partnerségének olasz, francia partnerekkel végzett nemzetközi tevékenységeinek projektértékelési feladatainak irányítása, a projekt keretében megvalósításra kerülő tevékenységek értékelése, a projekt közbenső- és záró értékelésének összeállítása, valamint ezeket megelőzően a külső- és belső értékelések részletes módszertanának, ütemtervének és segédeszközeinek kidolgozása.

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa: Alapszintű tanácsadás központi program keretében pályázati tanácsadás nyújtása Vas megyei vállalkozások számára.

Szociálpolitikai és Munkügyi Intézet: "Kistérségi integrált humán közszolgáltatás-tervezési módszertani útmutató" kidolgozása

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.: Moderátori feladatok ellátása a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Területi Szociálpolitikai Főosztálya szakmai közreműködésével szervezett 8 db kistérségi projektgenerálási rendezvényen.

VASIVÍZ ZRt.: A szombathelyi termálfürdő fejlesztés II. üteméhez készült koncepció felülvizsgálata, a "Szombathelyi Termálfürdő fejlesztés 2007-2008-as feladatai intézkedési tervének kidolgozása, és az ehhez kapcsolódó finanszírozási forráslehetőségek feltárása (különös tekintettel a pályázati fejlesztési források bevonására)" című dokumentum elkészítése.

Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány: A Kútfő-közösségi innovációs, tudás, információs és tanácsadó hálózat potenciális tagjainak feltérképezése és igényfelmérése, kutatási jelentés összeállítása, Jó Példák Tára kiadvány tartalmi összeállítása, valamint a Kútfő-hálózat fenntarthatóságára vonatkozó szervezeti, szakmai, és pénzügyi javaslat kidolgozása. Képek a projektről

Hévíz Város Önkormányzata: Hévíz város településfejlesztési koncepciójának elkészítése.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata: A Nagykanizsa és térsége szakképzésfejlesztését előkészítő "Versenyképesebb jövő" c. projekt keretében gazdasági és munkaerőpiaci helyzetelemzés készítése, a rendezvények és a projektfejlesztés szakértői támogatása.

Nemzeti Fejlesztési Hivatal: A Respect Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel együtt konzorciumban nyílt közbeszerzésen elnyert megbízás a teljes NSRK és a készülő OP-k Stratégiai Környezeti Vizsgálatának elvégzése. A BFH Európa Kft. a regionális OP-k SKV értékelésének szakmai felelőse. A vállalkozói szerződés megnevezése: "2007-2013-ra vonatkozó Nemzeti Stratégiai Referenciakerethez és az operatív programokhoz kapcsolódó stratégiai környezeti vizsgálatok (SKV) elvégzése".

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.: "Erdészeti Regionális forrástérkép-koncepció készítése a 2007-2010 közötti időszak fejlesztéseihez".

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.: A Vitál Pro Kft.-vel közösen konzorciumban a Nyugat-dunántúli Régió, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyék, illetve az 5 megyei jogú város (Győr, Sopron, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa) összehangolt területfejlesztési dokumentumrendszerének kidolgozása. Ezen belül Zalaegerszeg és kistérsége stratégiai és operatív fejlesztési programja kidolgozása, illetve a teljes munkarészben a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, humánerőforrás-fejlesztés, szociális és egészségügyi ellátás feladatainak elvégzése.

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány: A "Nemzetközi megújuló energia út a magyar-szlovén közös környezettudatos fejlődésért" c. projekt végrehajtása: felmérések, tanulmányok készítése, "best practice" projektek összegyűjtése, megújuló energiaforrást hasznosító bemutatóhelyek kijelölése.

Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás: A Kistérségi foglalkoztatási és képzési igényfelmérés, Kistérségi Foglalkoztatási és Képzési Stratégia és Foglalkoztatási Akcióterv kidolgozása, valamint Internet alapú foglalkoztatási és képzési adatbázis és munkaerőpiaci előrejelző rendszer kidolgozása.

Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás: A Fertő-tó térségében (különösen Ausztriában) megvalósult, és adott országon belül sikeresen értékesített természetvédelmi és kerékpáros turisztikai fejlesztések eredményeiről értékelő tanulmány készítése.

Vas Megyei Munkaügyi Központ: Munkaerőpiaci módszertani kutatás és tanulmányírás szolgáltatási tevékenység elvégzése "A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció" c. projekt keretein belül. Képek a projektről

Vas Megyei Önkormányzat: A megye minden társulására kiterjedő kistérségi megalapozó igénykutatás lefolytatása, továbbá a felmérés alapján a fejlesztési igények meghatározása és dokumentálása a rendszerfejlesztési terv megalapozásához.

Nagykanizsai Fejlesztési Többcélú Társulás: Nagykanizsai Többcélú Kistérségi Társulás Komplex Területfejlesztési Projekt csomag kidolgozása.

Berzsenyi Dániel Főiskola: A "Műszaki képzés fejlesztése a határrégióban" c. projekthez kapcsolódó disszeminációs folyamatainak megtervezése, valamint a disszeminációs terv végrehajtása az abban foglalt eszközök és tevékenységek segítségével.

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.: A ROP 3.1 intézkedés ("A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitás építése") kedvezményezettjei körében igényfelmérő kutatás készítése.

Eco Plus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur Gmbh: A Nyugat-dunántúli Régió településeinek környezetvédelmi fejlesztési, beruházási igényeinek felmérése céljából tervezett kérdőíves felmérés elvégzése, illetve befektetői konferencia szervezése.

Alpokalja Kistérség: A "Határtalan" Kistérségi Foglalkoztatási Paktum c. Phare CBC projekthez kapcsolódóan foglalkoztatási helyzetelemzés készítése és stratégia kidolgozása. Képek a projektről

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság: Nyugat-Dunántúli Regionális Szakképzés-Fejlesztési Program kidolgozása.

Hungaro Compense Információs és Szolgáltató Kft.: Tanulmánykészítés a regionális fejlesztési és kistérség-fejlesztési, valamint az ágazati tervek elemzésének tapasztalatairól, a regionális és ágazati tervezés egymáshoz kapcsolódásáról és összhangjáról (2004. október-2004. november, Kutatás a felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedéséről, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, illetve régiókra).

Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Kht.: A "Szakképzési program a falusi turizmus fejlesztéséért" című projekt projektértékelési feladatainak teljes körű elvégzése, a projekt közbenső- és zárójelentésének összeállítása, a projekt eredményeit bemutató marketinganyag összeállítása.

Europa Nova Alapítvány: A "Találjuk ki Közép-Európát?" c. internetes portál (www.talaljuk-ki.hu) "A siker titka" c. rovatához kapcsolódóan 30 sikeres településről esettanulmány készítése, rovatvezetői feladatok ellátása.

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.: Szakértői tevékenység a Nyugat-Dunántúli Régió szociális helyzetelemzésében.

KOMPLEX PROJEKTFEJLESZTÉS, PÁLYÁZATÍRÁS

Balogh Csemege Kft.: „Gosztola Gyöngye Étterem–Panzió, kapacitásának bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése” című projekt üzleti tervének és marketing koncepciónak, valamint az előbbi munkarészeket integrált tartalmazó megvalósíthatósági tanulmánynak (MT) a kiírás szerint elvárt tartalommal és formában való elkészítése

Becsehely és Környéke Mezőgazdasági termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett pályázat keretében a "Becsehely-Tuskós Major infrastruktúrális és ingatlan beruházása" c. projekt pályázati dokumentációjának, költséghaszon-elemzésének és üzleti tervének elkészítése

Vasvár Város Önkormányzata: A NYDOP 3.1.1/A "Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése" c. támogatási konstrukcióhoz benyújtandó projekt megvalósíthatósági tanulmányának (akcióterületi terv) és pályázati dokumentációjának elkészítése.

Répcelak Város Önkormányzata: A NYDOP-3.1.1/A "Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése" c. támogatási konstrukcióhoz benyújtandó projekt megvalósíthatósági tanulmányának (akcióterületi terv) és pályázati dokumentációjának elkészítése.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata: "Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen" c. projekt (megcélzott támogatási konstrukció: NYDOP 3.1.1 Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése, Városközpontok érték-őrző megújítása) első fordulós akcióterületi tervének elkészítése."

Celldömölk Város Önkormányzata: A NYDOP 5.3/2F. "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" c. támogatási konstrukcióhoz benyújtandó projekt megvalósíthatósági tanulmányának és pályázati dokumentációjának elkészítése.

Halászi Község Önkormányzata: A Nyugat-dunántúli Operatív Program "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" c. pályázat keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint pályázatírás Szent Márton Általános iskola részére.

Vép Nagyközség Önkormányzata: A Nyugat-dunántúli Operatív Program "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" c. pályázat keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése, valamint pályázatírás.

Répcelak Város Önkormányzata: A NYDOP 5.3/2F. "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" c. támogatási konstrukcióhoz benyújtandó projekt megvalósíthatóság tanulmányának és pályázati dokumentációjának elkészítése.

ISES Alapítvány: "ISES Kőszeg - EPU Stadtschlaining határon átnyúló egyetem" c. Interreg projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése, kapcsolódó pályázatírás és rendezvényszervezés.

Pannon Pellet Kft.: Megvalósíthatósági tanulmány készítése egy Dél-Dunántúlon létrejövő pellet gyártó üzem működésének lehetőségéről.

Pannon Pellet Kft.: GOP-2007-2.1.2/D kódszám alatt komplex technológiai beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére elnevezésű Gazdaságfejlesztési Operatív Programra benyújtandó pályázatának szakmai tartalma meghatározott elemeinek összeállítására.

ZalA-KAR Térségi Innovációs Társulás: A "Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktum Háló" című, ROP 3.2.1-2004-08-0006/32 szerződésszámú projekt keretében megvalósítandó projektötlet pályázati szintű kidolgozása.

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.: A West/Nyugat Pannon Eurégió határon átnyúló hálózati együttműködéseinek megerősítése c. projekthez kapcsolódóan projektfejlesztési igények felmérése a nyugat-dunántúli megyék bevonásával, projektfejlesztési tervek készítése, valamint a projektek kidolgozása.

Kőszeg Város Önkormányzata: Hulladék mennyiségének csökkentése feldolgozással c. projekt kidolgozása és pályázati dokumentáció összeállítása, előfinanszírozás biztosítása, a végrehajtás szakértői támogatása. Képek a projektről

Pornóapáti Község Német Települési Kisebbségi Önkormányzata: Osztrák mintára biomassza falu-fűtőmű létrehozása Pornóapátiban c. projekt kidolgozása és pályázati dokumentáció összeállítása, előfinanszírozás biztosítása, a végrehajtás szakértői támogatása. Képek a projektről

Alpokalja Kistérség: "Határtalan kistérségi szolgáltató központ létrehozása" c. HU-AU Interreg IIIA projekt kidolgozása, pályázatkészítés.

REFLEX Környezetvédő Egyesület: A "Nyugat-Dunántúli Regionális Környezetvédelmi Fórum" c. projekt sikere érdekében a Nyugat-Dunántúl környezeti állapotának jobbítását célzó projektek gyűjtése, kidolgozása: 10 általánosan kidolgozott projekt és 3 részletesen kidolgozott projekt.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága: Az osztrák-magyar nemzeti park magyar oldalán a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság "Fertő-tó Látogatási-, Oktatási-, Képzési Központ (FLOKK)" látogató központjának létrehozása. Képek a projektről

Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány: A Kőszegi Európai Egyetemi Intézet II. c. Interreg projekt előkészítése, a pályázat kidolgozása.

Napszak Integrált Intézmény: A "Fogyatékosok nappali ellátásának fejlesztése Sopron térségében" c. pályázat teljes dokumentációjának összeállítása a pályázati felhívás kritériuma szerint. Képek a projektről

Hegykő Község Önkormányzata: A "Fertői kerékpárút belterületi zárószakaszának kiépítése" c. projekt kidolgozása, támogatás elnyerése. Képek a projektről

Győr-Sopron-Eberfurti Vasút Rt.: A "Fertő-menti intermodális közlekedésfejlesztési tervezés" című pályázat elő- és elkészítése, valamint benyújtása.

Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht.: Pornóapáti - Horvátlövő - Vaskeresztes közigazgatási területét érintő útszakaszok fejlesztésének pályázati dokumentációjának teljes körű elkészítése, a teljes előkészítés egyeztetéseinek koordinálása és annak dokumentálása, továbbá a pályázati dokumentáció összeállítása.

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.: 2 db ESZA és 1 db ERFA típusú projekt teljes körű előkészítése és pályázati benyújtása a Regionális Fejlesztés Operatív Program releváns intézkedéseihez.

Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.: Javaslat elkészítése, projektgazdákkal való kapcsolatfelvétel, a jóváhagyott projektjavaslatok alapján 21 db teljes, és 45 db 1 oldalas Kezdet adatlap kitöltése.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága: A "Fejlesztések határtalanul - a Fertő-tó természetéért" c. pályázat kidolgozása, teljes dokumentáció összeállítása.

Kőszeg Város Önkormányzata: "A Kőszegi fő tér és Rákóczi u. rekonstrukciója" c. pályázat készítése, a képzési és építési komponens készítésének összehangolása. Képek a projektről

Vasvár Város Önkormányzata: "Vasvár történelmi városközpontjának rekonstrukciója" c. projekt fejlesztési feladatainak irányítása (előtanulmányok), a város történelmi városrészének rekonstrukciójára pályázat készítése, a képzési és építési komponens készítésének összehangolása.

Szélerő Vép Energiatermelő Kht.: A projektfejlesztés irányítása (előtanulmányok, engedélyezési tervek készítése, engedélyeztetés), a vépi szélpark beruházására pályázat készítése. Képek a projektről

Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány: A "Kőszegi Európai Egyetemi Intézet" c. Phare CBC projekt előkészítése, a pályázat kidolgozása.


MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK KÉSZÍTÉSE

Natura Vita Resindence Befektetési Kft.: NYDOP-2007-2.3.1 kódszámú "kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése" című kiírás keretében a "A Fertó-tó térsége első nyégycsillagos szálláshely-fejlesztése-Natura Vita Residence szálloda és apartmanok" című projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, KEOP-3.3.0 kódszámú „Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás szerint „A Gyulaj ZRt. minősített erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében, megújuló energiaforrások, "zöld technológiák" alkalmazásával” című projekt megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozása

Csornai Premontrei Prépostság: a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2009-5.3.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” című kiírás keretében „Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium épületenergetikai fejlesztése”című projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

Juta Község Önkormányzata: a DDOP-2007-5.1.4. kódszámú, „A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című pályázati kiírás keretében „Juta Község szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” című, DDOP-5.1.4-2008-0041 azonosító jelű projekt megvalósíthatósági tanulmányának valamint a DDOP-2009-5.1.4./A kódszámú „A kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése” című kiírásra újra átdolgozott megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

Szepetnek Község Önkormányzata: „Szepetnek Község belterületi csapadékvíz elvezetése” című projekt megvalósíthatósági tanulmány elkészítését
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: A szombathelyi, 8532 hrsz.-on található Víztorony és környezete rehabilitációja projekt általános megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése

Sarród Község Önkormányzata: Az "Ökomobilitási projektelőkészítés a Fertő-tó mentén" című a Magyarország-Ausztria INTERREG IIIA pályázati programból támogatást nyert projekt megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése.

Hévíz Város Önkormányzata: "Hévíz gyógyhelyi vonzerő fejlesztése" c. előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a hévízi városközpont rehabilitáció projekthez kapcsolódóan, kiemelt projekt adatlap kitöltése

Répceszemere Község Önkormányzata: A "Répceszemere - autonóm település ausztriai mintára" c. projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítése.

Keszthely-Hévízi Kistérségi Fejlesztési és Többcélú Társulás: A Társulás új, közös térségfejlesztési koncepciójának és prognózis jellegű fejlesztési programjának kidolgozása, valamint a helyszínfejlesztés és az ezeket hálózatba szervező tematikus utak projekt kidolgozása és a megvalósítást célzó pályázati sorozat előkészítése.

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége: A "Hálózatos együttműködés fejlesztésének támogatása a Nyugat-dunántúli Régió felsőoktatásában" c. előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Körmend Város Önkormányzata: A körmendi fatüzelésű fűtőműre építő, gyakorlati oktatási, képzési, kutatási központ megvalósíthatósági tanulmánya, Bozzay Balázs.

Csörötnek Község Önkormányzata: A csörötneki "Bekes-malom" turisztikai központként való hasznosításának megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, valamint a fenti fejlesztés pályázati formába öntése.

Horvátlövő Község Horvát Települési Kisebbségi Önkormányzata, Vaskeresztes Község Német Települési Kisebbségi Önkormányzata, Pornóapáti Község Német Települési kisebbségi Önkormányzata: Pornóapáti - Horvátlövő - Vaskeresztes közigazgatási területét érintő útszakaszok fejlesztésének pályázati előkészítésének részeként szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Hegykő Község Önkormányzata: A "Fertő-parti kerékpárút hiányzó hegykői szakaszának megépítése" megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.

Alpokalja Kistérség: Az Alpokalja Kistérség szociális szolgáltatói hálózatára vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása.

PROJEKTMENEDZSMENT SZOLGÁLTATÁS

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság: KvVM 2008. évi költségvetése 10/2/39/OKKP fejezeti soron szereplő Természetvédelmi Alprogram keretében a "Bugacpusztaháza és Öregcsertő községek közigazgatási területén található, korábbi katonai területek környezeti kárainak részletes tényfeltárása" feladat végrehajtása, a teljesterv elkésztése, szakmai elvárásainak megfogalmazása, a lebonyolítás teljeskörű menedzsmentje

Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt, KEOP-3.3.0 kódszámú „Az erdei iskola hálózat infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás szerint „A Gyulaj ZRt. minősített erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében, megújuló energiaforrások, "zöld technológiák" alkalmazásával” című projekt menedzsment feladatok ellátása

Szil Község Önkormányzata: Nyugat-dunántúli Operatív Program „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” c. felhívás keretében az NYDOP-2007-5.3.1/2F „A szili mikrotérségi iskola fejlesztése” című projekt ( projektazonosító: NYDOP-5.3.1/2F-2008-0125) projektmenedzsment feladatok ellátása

Halászi Község Önkormányzata: A Nyugat-dunántúli Operatív Program "Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" c. felhívás keretében az NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0001 azonosító jelű "Infrastruktúrafejlesztéssel a méltányos oktatásért" című projekt menedzsment felatainak elvégzése

Som Község Önkormányzata: „Som szennyvízszállításának és kezelésének megoldása” című projekt menedzsment feladatainak ellátása (DDOP-5.1.4-2008-0039 sz. projekt)

Balatonlelle Város Önkormányzata: Dél-dunántúli Operatív Program „Települési bel- és külterületi vízrendezés” c. felhívás keretében a „Balatonlelle Napospart-sétány és környező part menti területek belterületi csapadékvíz elvezetése" című, DDOP-5.1.5/B-2008-0045 azonosító számú projekt menedzsment feladatok ellátása

Szombathelyi Televízió és Rádió Kht.: Interreg III.A 3.2 "Mágnes-Dialógussal a vonzó határközi partnerségért" című projekt menedzsment és projektfejlesztési feladatainak ellátásához.

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Vas megyei Szervezete: Az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA program keretében megvalósuló Interaktív kiállítás a szombathelyi Víztoronyban c. projekt menedzsment feladatainak ellátása. A projekt célja a szombathelyi egykori Víztorony és körülötte kialakítandó, a vízről, annak hasznosításáról szóló, interaktív kiállítás teljes körű megtervezése.

Szentpéterfa Község Önkormányzata: Az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA program keretében megvalósuló Pinka menti szennyvíztisztító rendszer korszerűsítése c. projekt menedzsment feladatainak ellátása. A projekt célja a Pinka vízgyűjtőjéhez tartozó Szentpéterfa valamint Eberau, Winten, Kulm és Gaas osztrák települések meglévő szennyvíztársulási infrastruktúrájának korszerűsítése.

Nyugat-Magyarországi Egyetem: "Nyugat-Pannónia Interdiszciplináris Nyári Egyetem" c. projekt keretében a Nyári Egyetem és zárókonferencia rendezvényszervezői szolgáltatásának elvégzése.

Berzsenyi Dániel Főiskola: A BDF-ről a munkaerőpiacra, ROP-3.3.1-2005-01-0003/32 számú projekt hatékony és sikeres megvalósítása érdekében a projektmenedzsmentet segítő szakértői tevékenység ellátása. A projekt célja a BDF-en végző fiatal diplomások megtartása a régiókban, elhelyezkedésük elősegítése a képzési rendszerben szerzett ismeretei mellett kompetencia alapú képességeik személyes javítása által.

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága: A "Fertő-tó Látogató-, Oktatási- és Képzési Központ" c. projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása.

Hegykő Község Önkormányzata: A "Fertői kerékpárút belterületi zárószakaszának kiépítése" c. projekt projektmenedzseri feladatainak ellátása.

Fertőhomok Község Önkormányzata: Az "Értékőrző turizmus a Fertő-tó mentén" c. projekt külső tanácsadási szolgáltatásának megvalósítása, azaz a projekt megvalósításának szakmai koordinációja, rendszeres beszámolók tartalmi és formai összeállítása.

Kőszeg Város Önkormányzata: "A kőszegi Fő tér és Rákóczi u. rekonstrukciója" c. projekt szakértői feladatainak ellátása keretében előrehaladási-, közbenső monitoring jelentések, valamint zárójelentés készítése.

Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány: A "Kőszegi Európai Egyetemi Intézet" című projekt projektmenedzsment feladatainak ellátása. Képek a projektről

OKTATÁS, KÉPZÉS, TANANYAGFEJLESZTÉS

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Nemzetközi és Összehasonlító Gazdaságtan Intézeti Tanszék: Pályázati referens akkreditált felnőttképző tréning megvalósítása a Nyugat-Magyarországi Egyetemen.

OFA Foglalkoztatást Elősegítő Kht.: Az "Együtt Európában" elnevezésű Visegrádi Nyári Egyetemen előadás megtartása "Partnerségi Tréning" címmel.

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Nemzetközi és Összehasonlító Gazdaságtan Intézeti Tanszék: Tananyagfejlesztés és pályázatkészítési, projektfejlesztési tréningek megvalósítása a Nyugat-Magyarországi Egyetemen.

Tempus Közalapítvány: A "Multiplikátor képzési program" című akkreditált továbbképzés során vezető oktatói feladatok ellátása, továbbá projektgenerálás részmodul oktatása, vizsga- és pótvizsga tesztsorainak javítása.

Regionális Szociális Forrásközpont Kht.: Teleházakban tevékenykedő munkatársak EU-s felkészítő tréningje, az Európai Unió támogatási rendszerének megismertetése gyakorlati példák bemutatásán keresztül.

Falugondnokok Vas Megyei Egyesülete: Falugondnoki Egyesület összejövetelén továbbképzés, előadás tartása - foglalkozás vezetése.

Tempus Közalapítvány: A "Tanácsadói kiegészítő tananyag" témakörben tananyag előállítása a "Projektmenedzsment lépésről lépésre" című képzés kiegészítéséül, valamint tesztsorok javítása.

Berzsenyi Dániel Főiskola/Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.: "Pályázatírás illúziók nélkül - Strukturális Alapok felhasználása a gyakorlatban" c. tanfolyam keretein belül oktatói feladatok ellátása. Képek a projektről

Tempus Közalapítvány: MATRA projektfejlesztési képzésen tananyagfejlesztés, valamint oktatói és vezető oktatói feladatok ellátása.

LOBBIZÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS, KÖZVETÍTÉS, RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Perintparti Alapítvány: " A régióban működő karrierirodák szolgáltatási körének kialakítása a munkaerőpiac szereplőinek bevonásával" c. projekt kapcsán nyitó- és záró konferencia szervezése, tanácsadói továbbképzések, karriertervezési műhelyek, valamint regionális állásbörze szervezés.

OFA-ROP Hálózat (www.szocialisgazdasag.hu): A hálózat kulcsszakértőiként (Farsang Zoltán és Hollósi Szabolcs részvételével) a Magyarországon működő foglalkoztatási paktumok szakértői támogatása, platformjának létrehozása, érdekérvényesítés

Répceszemere Község Önkormányzata: A "Répceszemere - autonóm település ausztriai mintára" c. projekthez kapcsolódó záró konferencia lebonyolítása.

Írottkő Natúrparkért Egyesület: " A natúrparkok közös megjelenése a turisztikai piacon" c. projekt keretében nyitó- és záró konferencia, valamint PR tevékenység (sajtómeghívások, hirdetések) szervezése.

Keszthely-Hévízi Kistérségi Többcélú Társulás: A Fertő-tó térségében (különösen Ausztriában) megvalósult, és adott országon belül sikeresen értékesített természetvédelmi és kerékpáros turisztikai fejlesztések eredményeinek megismerésére, legjobb gyakorlatainak a Nyugat-Balaton térségében történő alkalmazására irányuló projekt keretén belül rendezvényszervezési tevékenység elvégzése.

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék: "Az együttműködés fejlesztése a képzés, a szakképzés, és a kutatás terén" c. projekthez kapcsolódó záró konferencia lebonyolítása.

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség: Két napos rendezvény megszervezése a II. Pályázat Előkészítő Alap nyugat-dunántúli kedvezményezettjei és a NYDRFÜ kapcsolattartói részére.

Alpokalja Kistérség: A "Határtalan" Kistérségi Foglalkoztatási Paktum c. Phare CBC projekt során workshopok és konferencia szervezése.

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék: Szakmai tanulmányutak szervezése, lebonyolítása a Pályázati oktatótréning résztvevői és a Régiógazdaságtan főszakirány hallgatói számára.

vissza az oldal tetejére